Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: compactcar.pl

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to – zgodnie z RODO – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, jak np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady dwie z nich:

1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną.

Dane takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres siedziby, nr PESEL czy NIP konieczne są do zawarcia z Tobą umowy, bez takiej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

2. Twoja dobrowolna zgoda.

Jest potrzebna w celach marketingowych. Co istotne, udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać.

Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Paweł Oporek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwie Handlowo – Usługowo – Produkcyjnym GORDO – TRANS z siedzibą w Damienicach 174, 32 – 800 Bochnia, NIP 868 157 0693, REGON 120607427

Przekazywanie danych

Przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora danych. W naszym przypadku przekazywanie danych ma miejsce w przypadku współpracy z podmiotami zewnętrznymi realizującym zadania księgowe, ksiegowo – kadrowe czy zapewniające obsługę prawną. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania:

  • jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać;

  • masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  • masz prawo do przeniesienia danych wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

    Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.